Mô hình đỉnh đáy mở rộng – Broadening top bottom

0

Mô hình đỉnh đáy mở rộng, cái loa, tam giác ngược, hay cái phễu

Mô hình đỉnh đáy mở rộng đôi khi được gọi là mô hình cái loa, tam giác ngược hay mô hình cái phễu. Ta thấy, trong mô hình này, giá liên tục tạo đỉnh mới và đáy mới trong một phạm vi trong 1 khoảng thời gian và đối nghịch với mô hình tam giác và mô hình cờ hiệu.


Mô hình đỉnh đáy mở rộng xảy ra khi giá đang bắt đầu trong một xu hướng tăng hay giảm. Sau đó, giá sẽ tạo thành đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn so với mức trước đó. Từ đó, có ít nhất 2 đỉnh và 2 đáy để tạo thành đường hỗ trợ (đường vẽ dưới các đáy, chếch xuống về bên phải) và đường kháng cự thích hợp (đường vẽ trên các đỉnh, chếch lên về bên phải) tạo thành hình dạng giống cái loa, hay cái phễu.  Khi giá break out khỏi đường hỗ trợ và kháng cự thì mô hình hoàn thành.

Có hai loại đỉnh và đáy mở rộng:

Đó là mô hình đỉnh mở rộng: mô hình này gồm đỉnh mở rộng tăng và đỉnh mở rộng giảm.

Và mô hình đáy mở rộng: gồm đáy mở rộng tăng và đáy mở rộng giảm.

Video mô hình đỉnh đáy mở rộng – Broadening top Bottom

Đặc điểm của mô hình đỉnh đáy mở rộng :

Mô hình đỉnh mở rộng: đặc điểm nổi bật là mô hình này xuất hiện trong xu hướng tăng giá, uptrend. Tuy nhiên, sau đó giá đột nhiên biến động với những cây nến có xu hướng tạo nên đỉnh mới và đáy mới nhưng không bứt phá thành xu hướng chính, do đó những đỉnh và đáy mới này tạo thành những mức kháng cự và hỗ trợ mới. thường thì giá sẽ tạo ba đáy hoặc 3 đỉnh sau đó sẽ break out khỏi đường hỗ trợ dưới và đường kháng cự trên.


Mô hình đáy mở rộng: đặc điểm nổi bật là mô hình này xuất hiện trong xu hướng giảm giá, down trend. Tuy nhiên, sau đó giá đột nhiên biến động với những thân nến có xu hướng tạo nên đáy mới và đáy mới nhưng không bứt phá thành xu hướng chính, do đó những đỉnh và đáy mới này tạo thành những mức kháng cự và hỗ trợ mới. thường thì giá sẽ tạo ba đáy hoặc 3 đỉnh sau đó sẽ break out khỏi đường hỗ trợ dưới và đường kháng cự trên.


Xu hướng của mô hình đỉnh đáy mở rộng.​

Mô hình đỉnh mở rộng:

Giá phá vỡ trên mức kháng cự khoảng một nửa thời gian và dưới mức hỗ trợ một nửa khác của thời gian;

Khi giá phá vỡ trên mức kháng cự (kích hoạt một tín hiệu mua), giá đạt được tối đa trung bình 29% trước bất kỳ sự điều chỉnh nào từ 20% trở lên;

Khi giá phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ (kích hoạt một tín hiệu bán), giá suy giảm tối đa trung bình 15% trước khi một sự điều chỉnh giá ngược hướng phá vỡ khoảng 20%.

Mô hình đáy mở rộng:

Giá trong mô hình Broadening Bottom sẽ phá vỡ trên khoảng 53% thời gian và phá vỡ dưới khoảng 47% thời gian; khi giá phá vỡ phía trên (kích hoạt một tín hiệu mua), giá sẽ tăng tối đa trung bình là 27% trước 20% đảo chiều đầu tiên; và khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ (kích hoạt một tín hiệu bán), giá giảm một mức tối đa trung bình là 15% (theo Bulkowski, 2005).

Mục tiêu giá của mô hình đỉnh đáy mở rộng:

Thông thường, chiều cao của mô hình Đỉnh mở rộng hoặc mô hình Broadening Bottom được cộng vào mức phá vỡ kháng cự hoặc trừ cho mức phá vỡ dưới hỗ trợ để được một mục tiêu giá. Tuy nhiên, Bulkowski (2008) đề nghị cách tính toán cho mục tiêu giá sau đây dựa trên các nghiên cứu về biểu đồ của ông như sau:

Mô hình Đỉnh mở rộng tăng giá – Broadening top phá vỡ lên trên.

Giá muc tiêu Bằng Giá phá vỡ trên mức kháng cự cộng với ((Đỉnh cao nhất của sự hình thành mô hình Đỉnh mở rộng trừ đi Đáy thấp nhất của sự hình thành mô hình Đỉnh mở rộng) nhân với 62%).

Tức là giá mục tiêu bằng giá phá vỡ cộng với 62% chiều cao của mô hình.

Mô hình Đỉnh mở rộng giảm giá – Broadening top phá vỡ xuống dưới.

Giá mục tiêu bằng Giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ trừ đi ((Đỉnh cao nhất của sự hình thành mô hình Đỉnh mở rộng trừ đi Đáy thấp nhất của sự hình thành mô hình Đỉnh mở rộng) nhân ới 37%).

Tức là, giá mục tiêu bằng giá phá vỡ trừ đi 37% chiều cao của mô hình.

Mô hình đáy mở rộng tăng giá – Broadening Bottom phá vỡ lên trên .

Giá mục tiêu bằng Giá phá vỡ trên mức kháng cự cộng với ((Đỉnh cao nhất của sự hình thành mô hình đáy mở rộng trừ đi Đáy thấp nhất của sự hình thành mô hình Broadening Bottom) nhân với 59%).

Tức là giá mục tiêu bằng giá phá vỡ cộng với 59% chiều cao của mô hình.

Mô hình đáy mở rộng giảm giá – Broadening Bottom phá vỡ xuống dưới

Giá mục tiêu bằng Giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ trừ đi ((Đỉnh cao nhất của sự hình thành mô hình đáy mở rộng trừ đi Đáy thấp nhất của sự hình thành Mô hình Broadening Bottom) nhân với 44%).

Tức là, giá mục tiêu bằng giá phá vỡ trừ đi 44% chiều cao của mô hình.

Phương pháp giao dịch với mô hình đỉnh đáy mở rộng.

Với mô hình Đỉnh mở rộng tăng giá. Broadening top tăng giá,

Khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự trên, chúng ta sẽ kích hoạt lệnh mua, Đặt lệnh dừng lỗ ở dưới đường kháng cự trên. Chờ giá đóng cửa chính thức breakout khỏi đường kháng cự, hoặc chờ giá pullback về thì bắt đầu giao dịch theo xu hướng tăng.

Chốt lời khi đạt mục tiêu giá đạt target bằng giá phá vỡ cộng với 62% chiều cao của mô hình. Chúng ta cũng có thể chốt lời khi giá đạt bằng chiều cao của mô hình nhưng cần thận trọng vì xác suất không cao bằng mục tiêu giá theo công thức của bulkowski.

Với mô hình Đỉnh mở rộng giảm giá. Broadening top giảm giá.

Khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ dưới, chúng ta kích hoạt lệnh bán hay short, điểm dừng lỗ ngay trên đường hỗ trợ. Chờ giá đóng cửa chính thức breakout đường hỗ trợ, chờ giá pullback về và bắt đầu giao dịch theo xu hướng giảm.

Ở trường hợp này, Chốt lời khi đạt mục tiêu giá đạt target bằng mức giá phá vỡ trừ 37% chiều cao mô hình.. Chúng ta cũng có thể chốt lời khi giá giảm bằng chiều cao của mô hình nhưng cần thận trọng vì xác suất không cao bằng mục tiêu giá theo công thức của bulkowski..

Với mô hình đáy mở rộng tăng giá – Broadening Bottom tăng giá.

Khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự trên, chúng ta sẽ kích hoạt lệnh mua, Đặt lệnh dừng lỗ ở dưới đường kháng cự trên. Chờ giá đóng cửa chính thức breakout khỏi đường kháng cự, hoặc chờ giá pullback về thì bắt đầu giao dịch theo xu hướng tăng.

Ở trường hợp này, chúng ta chốt lời khi đạt mục tiêu giá bằng giá phá vỡ cộng với 59% chiều cao của mô hình. Chúng ta cũng có thể chốt lời khi giá đạt bằng chiều cao của mô hình tuy nhiên cần quan sát kỹ xu hướng vì khả năng tăng cao như vậy có xác suất không cao bằng mục tiêu giá theo công thức của Bulkowski.

Với mô hình đáy mở rộng giảm – Broadening Bottom giảm giá.

Khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ dưới, chúng ta kích hoạt lệnh bán hay short, điểm dừng lỗ ngay trên đường hỗ trợ. Chờ giá đóng cửa chính thức breakout khỏi đường hỗ trợ, hoặc chờ giá pullback về đường hỗ trợ thì bắt đầu giao dịch theo xu hướng giảm.

Ở trường hợp này, Chốt lời khi đạt mục tiêu giá đạt target bằng mức giá phá vỡ trừ đi 44% chiều cao mô hình.. Chúng ta cũng có thể chốt lời khi giá giảm bằng chiều cao của mô hình nhưng cần thận trọng vì xác suất không cao bằng mục tiêu giá theo công thức của bulkowski.

Ví dụ minh họa.

Biểu đồ minh họa cho mô hình Đỉnh mở rộng ​tăng giá.Biểu đồ trên của Chevron (CVX) cho thấy một mô hình Broadening Top trong xu hướng tăng. Giá bắt đầu vào từ bên dưới (đặc điểm phân biệt mô hình Broadening Top với mô hình Broadening Bottom) và sau đó tạo ra hai đỉnh cao hơn và ba đáy thấp hơn, hình thành yếu tố giúp tạo thành đường hỗ trợ đi xuống và đường kháng cự đi lên. Giá vượt lên trên đường kháng cự và tiếp tục di chuyển cao hơn, thỏa mãn điều kiện chốt lời của cả 2 phương pháp tính toán điểm chốt lời: lấy chiều cao của mô hình cộng với giá phá vỡ hoặc lấy chiều cao của mô hình nhân với 62% và sau đó thêm vào giá phá vỡ trên kháng cự. Bulkowski (2005) nhận thấy rằng Mô hình Broadening Top xảy ra trong một xu hướng trung hạn (từ ba đến sáu tháng) thì tốt hơn. Biểu đồ trên xảy ra sau một xu hướng tăng trong ba tháng.

Biểu đồ minh họa cho mô hình Đỉnh mở rộng ​giảm giá.

Biểu đồ trên của đồng ơ rô so với USD cho thấy một mô hình Đỉnh mở rộng giảm giá. Giá bắt đầu tăng lên tiến vào mô hình từ bên dưới, và sau đó giá liên tục biến động tạo ra hai đỉnh cao hơn và hai đáy thấp hơn, cộng với một đỉnh bullback. Nhưng không bứt phá thành xu hướng chính. dó đó, đã hình thành yếu tố giúp tạo thành đường hỗ trợ đi xuống và đường kháng cự đi lên.Khi giá giảm xuống dưới đường hỗ trợ và tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn, chúng ta thấy biểu đồ này thỏa mãn điều kiện chốt lời của phương pháp tính toán điểm chốt lời: lấy giá phá vỡ trừ đi 37% chiều cao của mô hình. Bulkowski cho rằng Mô hình Đỉnh mở rộng giảm xảy ra trong một xu hướng trung hạn (từ ba đến sáu tháng) thì tốt hơn. Biểu đồ trên xảy ra sau một xu hướng giảm trong gần ba tháng.

Biểu đồ minh họa cho mô hình Broadening Bottom ​tăng giá.

Biểu đồ trên của đồng ơ rô so với USD cho thấy một mô hình Broadening bottom tăng giá. Giá tăng trước đó, rồi giảm xuống và đi vào mô hình, và sau đó giá liên tục biến động tạo ra hai đỉnh cao hơn và ba đáy thấp hơn. Nhưng không bứt phá thành xu hướng chính là giảm hoặc tăng. dó đó, đã hình thành yếu tố giúp tạo thành đường hỗ trợ đi xuống và đường kháng cự đi lên.


Khi giá vượt lên trên đường kháng cự trên một lần nữa rồi bullback trở lại, sau đó mới tiếp tục di chuyển cao hơn, chúng ta thấy biểu đồ này thỏa mãn điều kiện chốt lời của cả 2 phương pháp tính toán điểm chốt lời: lấy chiều cao của mô hình cộng với giá phá vỡ hoặc lấy giá phá vỡ cộng với 59% chiều cao của mô hình. Bulkowski cho rằng Mô hình Broadening bottom tăng xảy ra trong một xu hướng trung hạn từ ba đến sáu tháng thì tốt hơn.

Biểu đồ minh họa cho mô hình Broadening Bottom ​giảm giáMột lần nữa, biểu đồ của Chevron (CVX) có một mô hình Broadening, trong trường hợp này là một mô hình mô hình Broadening Bottom vì giá bắt đầu vào mô hình từ phía trên. Có ba đỉnh cao hơn và bốn hoặc năm đáy thấp hơn. Giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ và di chuyển xuống đủ để hoàn thành một giao dịch có lợi nhuận bằng cả 2 cách sử dụng phương pháp mục tiêu giá.

Lời kết.

Bất kỳ Phương pháp phân tích kỹ thuật nào cũng có điểm yếu, và không hoàn toàn chính xác 100% được. Bên cạnh đó, trong thực tế biến động giá của biểu đồ thường có rất nhiều tín hiệu nhiễu và tín hiệu sai, break out rồi lại bullback. Do đó, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Để đạt hiệu quả hơn chúng ta nên kết hợp với các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác như em ây xi đi, rờ ét I, đường trung bình động …

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x