BOUNTY: giới thiệu chương trình bounty Coinvest, ICO sàn giao dịch hấp dẫn

BOUNTY: giới thiệu chương trình bounty Coinvest, ICO sàn giao dịch hấp dẫn

0

Tổng quan về chương trình bounty của Coinvest

Thông báo Coinvest Chủ đề

Coinvest đã dành 265.000 Token để phân bổ cho các chiến dịch thưởng nhằm thưởng cho những người hỗ trợ chúng tôi. Việc phân bổ sẽ được phân loại như sau:

Phân phối Thưởng:

Chiến dịch truyền trên mạng thông xã hội: 40% (120.000) COIN mã thông báo
Chiến dịch chữ ký và hình đại diện: 20% (60.000) COIN mã thông báo
Chiến dịch Truyền thông vận động: 15% (45.000) COIN mã thông báo
Chiến dịch nội dung: 10% (30.000) COIN mã thông báo

Lưu ý:
Việc thanh toán tiền thưởng đầy đủ (phân phối mã thông báo) sẽ được phát hành không quá hai tuần sau khi kết thúc bán token. Phần thưởng sẽ được phân chia trong số những người tham gia tương ứng với số tiền của cổ phần của họ. Người dùng phải có địa chỉ ví ETH ERC20 tương thích để đủ điều kiện và chấp nhận COIN mã thông báo.

Tính Lương Bổng:
(Tổng số COIN cho tiền thưởng / số phần thưởng người tham gia ) * Phần thưởng của Cá nhân

Ví dụ: nếu bạn đã tham gia chiến dịch Tiền thưởng mạng xã hội và nhận 50 phần thưởng trong khi cộng đồng tham gia khoản tiền thưởng trên mạng xã hội là 2364 phần thưởng thì công thức của bạn là:

(120.000 COIN / 2364 phần thưởng) * 50 phần thưởng = 2538 COIN

Nhận Giải thưởng :
Tổng số tiền thưởng là 300.000 COIN thẻ được phân phối.
Sau khi bán thẻ, dữ liệu phần thưởng sẽ được tính và phân phối theo lịch trình sau:

 • Quý 1 sau khi kết thúc bán token – 25%
 • Quý thứ hai sau khi kết thúc bán token – 25%
 • Quý thứ ba sau khi kết thúc bán token – 25%
 • Quý thứ tư sau khi kết thúc bán token – 25%

Hệ thống thanh toán này đã được lập ra để giúp bảo vệ giá trị của COIN bằng cách ngăn chặn bán hàng loạt khi COIN được liệt kê trên các trao đổi. Điều này cũng đảm bảo rằng những người tham gia bounty có nhiều cơ hội để chấp hành và thực hiện quy định của công ty trong năm đầu tiên.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ support@coinve.st .

Chiến dịch truyền thông mạng xã hội

Chiến dịch Truyền thông mạng xã hội – 40% (120.000) COIN

Người dùng có thể tham gia vào tất cả các nền tảng song song để giúp tạo thêm sự tiếp xúc và giá trị trong Coinvest.

Các khoảng thời gian báo cáo hoạt động hàng tuần là từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. 

Yêu cầu và Quy tắc của chiến dịch YouTube:

 • Những người tham gia phải theo dõi hồ sơ của Coinvest
 • Tài khoản phải xác thực và hoạt động. Tài khoản giả, chết, không hoạt động và bot sẽ không được chấp nhận
 • Những người tham gia phải tích cực giống như tất cả các video của Coinvest
 • Các điều khoản và điều kiện có thể được điều chỉnh khi cần thiết

Yêu cầu và Quy tắc chiến dịch mạng Medium:

 • Những người tham gia phải theo dõi hồ sơ của Coinvest
 • Tài khoản phải xác thực và hoạt động. Tài khoản giả, chết, không hoạt động và bot sẽ không được chấp nhận
 • Những người tham gia phải tích cực giống như tất cả các bài viết của Coinvest
 • Các điều khoản và điều kiện có thể được điều chỉnh khi cần thiết

Yêu cầu và Quy tắc của chiến dịch Twitter:

 • Những người tham gia phải theo dõi hồ sơ của Coinvest
 • Tài khoản phải có ít nhất 250 người theo dõi
 • Tài khoản phải xác thực và hoạt động. Tài khoản giả, chết, không hoạt động và bot sẽ không được chấp nhận.
 • Những người tham gia phải tích cực thích và retweet tất cả các tweet của Coinvest
 • Những người tham gia phải đăng ít nhất một bài đăng mỗi tuần với thẻ bắt đầu bằng #Coinvest # COINToken
 • Các điều khoản và điều kiện có thể được điều chỉnh khi cần thiết

Hãy sử dụng định dạng này để báo cáo kết quả hàng tuần trong chủ đề bounty:
Twitter Profile Link: …
Tuần: …

Retweets:
1. …
2. …
… ..

Tự Tweets:
1. …
2. …
…..

Yêu cầu và Quy tắc của chiến dịch Facebook :

 • Những người tham gia phải theo dõi hồ sơ Coinvest
 • Tài khoản phải có ít nhất 250 người bạn
 • Tài khoản phải xác thực và hoạt động. Tài khoản giả, chết, không hoạt động và bot sẽ không được chấp nhận
 • Những người tham gia phải tích cực và chia sẻ tất cả các bài viết của Coinvest
 • Những người tham gia phải đăng ít nhất một bài đăng duy nhất mỗi tuần với thẻ bắt đầu bằng #Coinvest # COINToken
 • Các điều khoản và điều kiện có thể được điều chỉnh khi cần thiết

Xin vui lòng sử dụng định dạng này để báo cáo kết quả hàng tuần trong chủ đề tiền thưởng:
Facebook Profile Link: …
Tuần: …

Cổ phần:
1. …
2. …
… ..

Tự Posts:
1. …
2. …
…..

Tiền thưởng:

 • 25 phần thưởng mỗi tuần cho người tham gia chiến dịch YouTube
 • 25 phần thưởng mỗi tuần cho những người tham gia chiến dịch Medium
 • 75 phần thưởng mỗi tuần cho người tham gia chiến dịch Twitter
 • 75 phần thưởng mỗi tuần cho người tham gia chiến dịch Facebook

Liên kết:

Form đăng ký các chiến dịch:

Xem danh sách người tham gia:

Chiến dịch chữ ký và hình đại diện Bitcointalk

Chiến dịch chữ ký và hình đại diện – 20% (60.000) COIN

Trạng thái của thành viên BitcoinTalk được xem xét và sửa chữa tại thời điểm đăng ký và sẽ vẫn được sửa trong chiến dịch tiền thưởng. Ví dụ: nếu bạn là thành viên tại thời điểm đăng ký và trở thành Thành viên chính thức trong chiến dịch tiền thưởng, bạn vẫn nhận 30 phần thưởng mỗi tuần.

Những yêu cầu và Quy tắc:

 • Tài khoản ở mức độ Newbie thì không đủ điều kiện
 • Người tham gia phải sử dụng chữ ký và hình ảnh Coinvest chính thức trong suốt thời gian của chiến dịch tiền thưởng
 • Người tham gia phải sử dụng hình đại diện và chữ ký kết hợp với nhau mới đủ điều kiện hợp lệ.
 • Người dùng không được phép thay đổi chữ ký của họ ở khi chiến dịch chưa kết thúc
 • Tất cả các thành viên cần đăng ít nhất 40 bài viết có chữ ký cho đến thời điểm ICO kết thúc để đủ điều kiện cho một phần thưởng.
 • Bài đăng phải có liên quan, mang tính xây dựng, và thuộc chủ đề. Thư rác, sao chép / dán và bài đăng chất lượng kém không đủ điều kiện (Người dùng nào bị nhận thấy spam sẽ không có đủ điều kiện, báo cáo cho người kiểm duyệt và không được hưởng bất kỳ chiến dịch tiền thưởng nào khác)
 • Tài khoản có đánh giá tiêu cực cũng không được chấp nhận
 • Tài khoản ở đang ở chế độ Newbie không đủ điều kiện cho chiến dịch này
 • Các điều khoản và điều kiện có thể được điều chỉnh khi cần thiết

Tiền thưởng:

 • Jr. Thành viên: 10 phần thưởng mỗi tuần
 • Thành viên: 30 phần thưởng mỗi tuần
 • Thành viên chính thức: 40 phần thưởng mỗi tuần
 • Thành viên của Hiệp hội: 60 phần thưởng mỗi tuần
 • Anh hùng và huyền thoại: 80 phần thưởng mỗi tuần

Link đăng ký tham gia: TẠI ĐÂY
Xem danh sách người Tham gia: TẠI ĐÂY

Chiến dịch truyền thông

Chiến dịch Truyền thông – 15% (45.000) COIN

Nền tảng chính thức cho truyền thông rộng rãi trên cộng đồng cho Coinvest là kênh Telegram của chúng tôi. Bất kỳ nền tảng nào khác được xem là không chính thức và không hợp lệ.

Những yêu cầu và Quy tắc:

 • Những người tham gia phải tham gia vào kênh Telegram.
 • Tài khoản Telegram phải chính thức và hoạt động. Tài khoản giả, chết, không hoạt động và bot sẽ không được chấp nhận.
 • Những người tham gia phải đăng bài lên nền tảng ít nhất mỗi tuần một lần để hội đủ điều kiện
 • Lạm dụng, tục tĩu, spam, lừa đảo hoặc quảng cáo cho bất kỳ dịch vụ nào khác sẽ bị loại bỏ ngay lập tức khỏi nền tảng.
 • Các điều khoản và điều kiện có thể được điều chỉnh khi cần thiết

Tiền thưởng:
25 phần thưởng mỗi tuần cho những người tham gia chiến dịch Telegram

Liên kết:
Điện thư:   http://t.me/coinvestHQ

Form đăng ký:  TẠI ĐÂY
Xe danh sách người tham gia: TẠI ĐÂY

Chiến dịch Nội dung

Chiến dịch Nội dung – 10% (30.000) COIN

Đội nhóm của chúng tôi sẽ đánh giá từng bài nộp riêng và chỉ định mức độ chất lượng theo cách viết, kênh phân phối và phạm vi tiếp cận.

Những yêu cầu và quy tắc về bài viết:

 • Viết một bài viết về Coinvest bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, với ít nhất 500 ký tự và có chứa liên lại của  https://coinve.st
 • Viết bài viết phải được xuất bản trên một trang web có uy tín với nhiều người xem
 • Nội dung phải là duy nhất. Nội dung trùng nhau giữa các trang web khác nhau sẽ chỉ được tính một lần.
 • Các điều khoản và điều kiện có thể được điều chỉnh khi cần

Những yêu cầu và quy tắc về Video:

 • Kênh phân phối video đủ điều kiện là YouTube và Vimeo
 • Hồ sơ video phải có tối thiểu 3 tháng tuổi và có 100 người đăng ký trở lên
 • Video phải có thời lượng ít nhất 1:00 phút
 • Trong mô tả của video phải có liên kết https://coinve.st
 • Video phải chứa phần tường thuật của con người
 • Các điều khoản và điều kiện có thể được điều chỉnh khi cần

Tiền thưởng:

 • Trung bình: 50 phần thưởng
 • Tốt: 100 phần thưởng
 • Tuyệt vời: 200 phần thưởng

Mẫu đăng ký:  TẠI ĐÂY
Xem danh sách người Tham gia: TẠI ĐÂY

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x