BitLumens airdrop, nhận 33 BLS trị giá $27

BitLumens airdrop, hướng dẫn nhận 33 BLS trị giá $27 BitLumens là dự án phân phối các thiết bị năng lượng mặt trời ở những khu vực không có lưới điện và kết nối chúng với blockchain. Bằng cách sử dụng thiết bị, mọi người xây dựng điểm tín…