Hướng dẫn nhận coin free

HƯỚNG DẪN nhận  30.000 token MKF: B1: Vào Link: http://faucet.mankindfirst.com/ B2: Kéo xuống dưới và làm theo hướng dẫn: Follow twitter của mankindfirst Sau đó nhấp vào link để tweet vài viết của mankindfirst nó ra như vậy:…