Browsing Category

Sách kinh doanh

Ngay Cả Buffett Cũng Không Hoàn Hảo

Bài viết này giới thiệu đến bạn quyển sách Ngay Cả Buffett Cũng Không Hoàn Hảo pdf của tác giả Vahan Janjigian. Vahan Janjigian là người có đầy đủ các phẩm chất đặc biệt để viết về Warren Buffett. Tuy “Nhà hiền triết xứ Omaha” đã là chủ đề…