Browsing Category

Sách kinh doanh

Ebook Giàu từ chứng khoán

Sách Giàu từ chứng khoán PDF đã chứng minh: Sau một thế kỉ với mọi hình thái kinh tế, 5 nhà đầu tư chứng khoán (đề cập trong sách) đã xây dựng và hoàn thiện những quy tắc để làm giàu từ thị trường chứng khoán.

Ebook Thiên nga đen

Ebook Thiên Nga Đen là một biến cố tưởng chừng như không thể xảy ra với ba đặc điểm chính: không thể dự đoán, có tác động nặng nề và sau khi nó xảy ra, người ta dựng lên một lời giải thích để khiến nó ít ngẫu nhiên hơn, dễ dự đoán hơn bản…