Browsing Category

Bounty / Airdrop

AIRDROP MJOLNIR NHẬN 22.222 TOKEN

AIRDROP MJOLNIR NHẬN 22.222 TOKEN Nền tảng ví trữ coin với sự hỗ trợ thừa kế thông qua việc phát hành thẻ thanh toán ĐÂY ĐƯỢC XEM LÀ HYDROGEN 2.0 Link: https://goo.gl/kCauuK Nhập thông tin Đăng ký sau đó vào email xác nhận đăng ký…

BitLumens airdrop, nhận 33 BLS trị giá $27

BitLumens airdrop, hướng dẫn nhận 33 BLS trị giá $27 BitLumens là dự án phân phối các thiết bị năng lượng mặt trời ở những khu vực không có lưới điện và kết nối chúng với blockchain. Bằng cách sử dụng thiết bị, mọi người xây dựng điểm tín…