Sách nói nhà đầu tư thành công – William O’Neil – thực hành phương pháp canslim

0

Nhà đầu tư thành công là cuốn sách khá thú vị và khá hay cho những mới bắt đầu để học phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản , quyển sách này rất căn bản nên nó giúp cho những người mới dễ nắm bắt, cũng như đưa ra những bài học đầu tư trên TTCK.

Qua cuốn sách bạn sẽ học hỏi cũng như hiểu được:
Hiểu được được sự vận động của thị trường
Cách sử dụng kế hoạch lãi lỗ 3-1
Cách mua những cổ phiếu tốt nhất tại những thời điểm tốt nhất.
Khi nào bán hay tối ưu lợi nhuận
Cách quản lý danh mục đầu tư
Cách sử dụng phương pháp CANSLIM

CANSLIM là hệ thống đầu tư tốt tại Việt Nam, nó là phương pháp trong sách nhà đầu tư thành công, đây là cuốn sách thú vị và rất hay cho những mới bắt đầu để học phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, quyển sách này rất căn bản nên nó giúp cho những người mới dễ nắm bắt, cũng như đưa ra những bài học đầu tư trên thị trường chứng khoáng. Quyển sách giúp người đọc hiểu về phương pháp CANSLIM: Sự kết hợp giữa biểu đồ và những nguyên tắc cơ bản trong chứng khoán.

Xem các phần của quyển sách Nhà đầu tư thành công – tác giả William J. O’Neil

Video sách nói Nhà đầu tư thành công phần 1

Video sách nói Nhà đầu tư thành công phần 2

Video sách nói Nhà đầu tư thành công phần 3

Video sách nói Nhà đầu tư thành công phần 4

Video sách nói Nhà đầu tư thành công phần 5

Video sách nói Nhà đầu tư thành công phần 6

Video sách nói Nhà đầu tư thành công phần 7

Dowload sách nhà đầu tư thành công tại đây: link dowload

Bình luận cho chủ đề này

Để lại bình luận đầu tiền

avatar