Quyền lợi của nhà đầu tư firstcoin. Đầu tư firstcoin hưởng 8 nguồn thu nhập thụ động.

0

Chính sách trả thưởng và tạo thu nhập thụ động
cho nhà đầu tư firstcoin

8 nguồn thu nhập của nhà đầu tư firstcoinclub

Link Đăng Ký : https://goo.gl/tkdj9Z

1.    
Đầu
tư firstcoin lợi nhuận ổn định từ 2-8%/tháng

1. Gói Starter : 100
USD

+ Không có lãi hàng
tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng
trực tiếp
+ Hưởng 5% hoa hồng
nhánh yếu

2. Gói Basic : 300 USD

+ Lãi hàng tháng
2%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng
trực tiếp
+ Hưởng 8% hoa hồng
nhánh yếu

3. Gói Networker : 600
USD

+ Lãi hàng tháng
3%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng
trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng
nhánh yếu

4. Gói Business :
1,200 USD

+ Lãi hàng tháng
4%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng
trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng
nhánh yếu
+ Tặng 1 ATM và 1-ECO
sharing

5. Gói Trader : 3,000
USD

+ Lãi hàng tháng
5%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng
trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng
nhánh yếu
+ Tặng 3 ATM và 3
ECO-sharing

6. Gói Pro Trader :
6,000 USD

+ Lãi hàng tháng
6%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng
trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng
nhánh yếu
+ Tặng 7 ATM và 7
ECO-sharing

7. Gói Pool : 10,000
USD

+ Lãi hàng tháng
7%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng
trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng
nhánh yếu
+ Hưởng 5% doanh số
toàn cầu
+ Hưởng hoa hồng
matching bonus F1- F5, mỗi đời 5% (Xem điều kiện tại mục 6)
+ Tặng 10 ATM và 10
ECO-sharing

8. Gói VIP : 25,000
USD

+ Tặng thưởng 10% số
FRST đầu tư
+ Lãi hàng tháng
8%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng
trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng
nhánh yếu
+ Hưởng 5% doanh số
toàn cầu
+ Hưởng hoa hồng
matching bonus F1- F5, mỗi đời 5% (Xem điều kiện tại mục 6)
+ Tặng 30 ATM và 30
ECO-sharing

  2.  Thu nhập từ việc giá firstcoin
tang lien tục

Chiến
lược của firstcoin là nhà đầu tư bằng firstcoin và được quy thành tiền đô la
tại thời điểm đầu tư, khi hoàn gốc cũng bằng số firstcoin mà bạn đã đầu tư. Trả
lãi cũng bằng firtcoin nên nhà đầu tư sẽ hưởng lợi từ việc tang giá của đồng
firstcoin.
Tăng
từ 30%-80% /tháng

 3.  Thu nhập từ hệ thống máy ATM
toàn cầu

Tháng
8 – 2017 bắt đầu lắp đặt 2 cây ATM firstcoin tại BUNGARI. Khi hệ thống ATM thu
phí giao dịch của người dân thì bạn sẽ được hưởng lợi nhuận từ nó.

  4.  Thu nhập từ hệ sinh thái toàn
cầu ECO SHARING

 Tháng
9 dự án đầu tiên của hệ thống sẽ bắt đầu hoạt động.

  5.  Thu nhập trực tiếp 10%

     Khi bạn giới thiệu và
hướng dẫn người khác tham gia đầu tư theo link affiliate của bạn thì bạn sẽ
được hệ thống trả cho bạn 10% trên gói đầu tư của người đó.

  6.  Thu nhập nhị phân 5-8-10%

Thu
nhập này sẽ thay đổi tùy thuộc vào gói đầu tư của bạn.
1.    
Bạn vào gói 100$ được
hưởng nhánh yếu 5%
2.    
Bạn vào gói 300$ được
hưởng nhánh yếu 8%
3.    
Bạn vào gói 600$ trở
lên dược hưởng nhánh yếu 10%
Điều kiện để hưởng hoa hồng nhánh yếu:
 Bạn phải có tối thiểu 3 người đầu tư trực tiếp từ link
affiliate của bạn, bạn phân bổ người đầu tư ở 2 chân khách nhau tỉ lệ 2:1 hoặc
ngược lại theo sơ đồ trên.

7.  Thu nhập 5% doanh số toàn cầu

Để nhận được phần thưởng này bạn phải đạt danh
hiệu POOL
ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH POOL
Bạn đầu tư gói 10.000
$ hoặc 25.000 $ <POOL>
– Gói 10.000 $ bạn có ngay 10 Pool Shares
– Gói 25.000 $ bạn có ngay 30 Pool Shares
Bạn đầu tư gói 600 $
và có 10 F1 và tổng số tiền đầu tư của 10 F1 là 6000 $ <POOL>
QUYỀN LỢI POOL:
 • Được chia 5% doanh số toàn cầu <Dựa vào số lượng
  Pool Shares > được chia 2 tháng 1 lần
 • Được tích luỹ cộng dồn POOL SHARES  tất
  cả doanh số trực hệ 4 đời
POOL SHARES  được tính từ gói 600$
trở lên cho tất cả doanh số trực hệ theo công thức 600$ = 1 POOL SHARES, Bạn
càng nhiều Pool Shares trong trực hệ bạn được chia % càng nhiều.
TẠI SAO BẠN CẦN ĐẠT POLL?
1.    
Nếu bạn là nhà đầu tư
bạn cần đạt POOL để tối ưu LỢI NHUẬN hãy là nhà đầu tư thông thái
2.    
Nếu bạn là người phát
triển hệ thống bạn càng đặt mục tiêu POOL càng sớm càng tốt nếu không muốn bỏ
sót bất kỳ quyền lợi nào từ FIRSTCOIN CLUB.

Bỡi vì nếu bạn chưa đạt POOL thì toàn bộ các
gói vào trước KHÔNG ĐƯỢC tích luỹ Pool Shares
Có nghĩa là bạn đạt
Pool vào thời điểm nào thì sẽ bắt đầu được hệ thống cập nhật và tích luỹ từ
thời gian đó.


BẠN CHỈ CẦN ĐẠT 1 LẦN
VÀ HƯỞNG MÃI MÃI

8.  Thu nhập Matching bonus 5 đời

Điều kiện được hưởng:
ĐỜI
1: Khi bạn có 3 POOL thành viên trực hệ
ĐỜI
2: Khi bạn có 9 POOL thành viên trực hệ
ĐỜI
3: Khi bạn có 18 POOL thành viên trực hệ
ĐỜI
4: Khi bạn có 36 POOL thành viên trực hệ
ĐỜI
5: Khi bạn có 72 POOL thành viên trực hệ

Trực hệ: là không bao gồm tuyến trên thả xuống
Điều kiện đủ: POOL phải nằm tối thiểu ở 2 F1 khác nhau

LƯU Ý: Tất cả các quyền lợi đều trả bằng 100% firstcoin.
 • LÃI TĨNH CỦA GÓI ĐẦU TƯ SẼ ĐƯỢC CÔNG TY TRẢ VÀO NGÀY MÀ
  BẠN KÍCH GÓI CỦA THÁNG TIẾP THEO VÀ LIÊN TỤC 6 THÁNG CHO TẤT CẢ CÁC GÓI
  TRỪ GOÍ 100$
 • QUYỀN LỢI BẮT ĐẦU TỪ SỐ 3 TRỞ ĐI ĐƯỢC CÔNG TY CHI TRẢ 2
  LẦN/ THÁNG
Vào ngày 15 và 1 tây hàng tháng Công ty sẽ trả tất cả các khoản hoa hồng trên cho nhà đầu tư.

Bình luận cho chủ đề này

Để lại bình luận đầu tiền

avatar