BitLumens airdrop, nhận 33 BLS trị giá $27

BitLumens airdrop, hướng dẫn nhận 33 BLS trị giá $27 BitLumens là dự án phân phối các thiết bị năng lượng mặt trời ở những khu vực không có lưới điện và kết nối chúng với blockchain. Bằng cách sử dụng thiết bị, mọi người xây dựng điểm tín…

INVOLVE AIRDROP: NHẬN 200 TOKEN TRỊ GIÁ $20

Giới thiệu ICO INVOLVE "INVOLVE" nhằm mục đích cho thấy ngành công nghiệp game thủ di động sẽ như thế nào trong kỷ nguyên tiền tệ kỹ thuật số bằng cách kết hợp tốt nhất từ ​​các nền tảng di động truyền thống với công nghệ blockchain. Tham…